technisch advies, begeleiding en toezicht

Particulier


Onze werkzaamheden voor u als particulier kunnen bestaan uit

Particulieren

Bouwcontrole

Tijdens de bouwwerkzaamheden kunt u ons inschakelen om op een inspectie te laten plaatsvinden. Wij kunnen samen met u bepalen op welke momenten dit wenselijk is. Op basis van onze constateringen brengen hiervan een rapport uit. Bij constatering van ernstige gebreken nemen wij direct contact met u op om dit te bespreken.

Opleveringskeuring

Wij lopen dan met u mee tijdens de oplevering of vooropname. Ter plekke worden dan de tekortkomingen, onduidelijkheden of afspraken genoteerd. Van de oplevering/vooropname maken wij een opnamerapport wat u voor verdere afhandeling kunt gebruiken. De aannemer dient vooraf wel geïnformeerd te zijn dat u ter zijde wordt gestaan door een onafhankelijk adviesbureau.

Aankoopkeuring

Een visuele inspectie van het pand met een schriftelijke- en een fotografische rapportage over bijzonderheden. Het rapport kan gebruikt worden voor verdere onderhandeling met de verkoper. Hierin staan vermeldt hoe de bouwkundige staat van het pand is en de te verwachten herstelkosten van de gebreken op het moment van de keuring. Tijdens de rondgang ontvangt u nog extra mondelinge informatie en tips.

Advies bij onderhoud en renovatie,

Plannen voor onderhoud maar u weet niet waar u het beste kunt beginnen of wat u uit wil besteden en wat niet. Wij helpen u op weg en kunnen een stuk voorbereiding voor u doen en/of de gehele begeleiding.

Vragen, bel geheel vrijblijvend.

Particulier