technisch advies, begeleiding en toezicht

Belegger


Vooral voor kleinere en middelgrote beleggers kunnen wij door onze ervaring van toegevoegde waarde zijn. Wij kunnen met ons advies en ondersteuning inspelen op uw eigen bedoelingen en/of bestemming met uw vastgoed. Doorexploiteren, verhuur, tijdelijke verhuur of opkrikken naar een door u bestemd niveau zijn de pijlers die aangeven wat de basis wordt voor een goed advies en passend onderhoud.

Onze werkzaamheden voor u als belegger kunnen bestaan uit

Bouwcontrole

Tijdens de bouwwerkzaamheden kunt u ons inschakelen om op een inspectie te laten plaatsvinden. Wij kunnen samen met u bepalen op welke momenten dit wenselijk is. Op basis van onze constateringen brengen hiervan een rapport uit. Bij constatering van ernstige gebreken nemen wij direct contact met u op om dit te bespreken.

Opleveringskeuring

Wij lopen dan met u mee tijdens de oplevering of vooropname. Ter plekke worden dan de tekortkomingen, onduidelijkheden of afspraken genoteerd. Van de oplevering/vooropname maken wij een opnamerapport wat u voor verdere afhandeling kunt gebruiken. De aannemer dient vooraf wel geïnformeerd te zijn dat u ter zijde wordt gestaan door een onafhankelijk adviesbureau.

Beleggers

Aankoopkeuring

Een visuele inspectie van het pand met een schriftelijke- en een fotografische rapportage over bijzonderheden. Het rapport kan gebruikt worden voor verdere onderhandeling met de verkoper. Hierin staan vermeldt hoe de bouwkundige staat van het pand is en de te verwachten herstelkosten van de gebreken op het moment van de keuring. Tijdens de rondgang ontvangt u nog extra mondelinge informatie en tips.

Co├Ârdineren van onderhoud

Bij al het klachten-, mutatie- en regulier onderhoud kunnen wij u ontzorgen.
BOUWBEHEER werkt niet met jaarcontracten en is voor individuele onderhoudstaken oproepbaar. Tevens geven wij als dit gewenst is vooraf een gespecificeerde kostenraming voor onze werkzaamheden. Ook behoren afspraken over een vaste prijs tot de mogelijkheden.