technisch advies, begeleiding en toezicht

Home


KozijnBOUWBEHEER is een bouwkundig bureau gespecialiseerd op gebied van onderhoud en kan advies, begeleiding en toezicht op maat leveren. Wij hebben veel ervaring in ondersteuning van woningeigenaren en woningbeheerders. Wij zijn voor individuele taken oproepbaar zowel voor grote als kleine en langdurige als kortstondige opdrachten. Tevens geven wij als dit gewenst is vooraf een gespecificeerde kostenraming voor onze werkzaamheden die de opdrachtgever aan ons over wil dragen.